Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista laadukkaan ja käytäntöä hyvin palvelevan koulutuksen avulla.

Säätiö luo toimintamahdollisuuksia ja toimii taustatukena ylläpitämällä Turun Aikuiskoulutuskeskusta, Turun kesäyliopistoa ja Täsmäosaajat Oy:tä. Opetus on muun muassa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja avointa yliopistokoulutusta.

Turun Aikuiskoulutussäätiö omistaa Villa Marjaniemen kiinteistöt.

Turun Aikuiskoulutussaation www-sivut.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tommi Forss
Puh. 0207 129 220
tommi.forss@turunakk.fi